Thursday, July 2, 2015

Kebersamaan Komunitas Facebook Suara@Pacitan, PPLG, DLLYen kelingan jaman semana, nalika lagi anyar-anyarane facebook kanggone warga Pacitan. Maklum anane jaringan internet ing kabupaten Pacitan ya urung pati suwe. Dadi nalika padha-padha kehubung ning jejaring sosial, gek pada akrap amarga lagi pada kenal karo sing jenenge internet.  Senasip judule.... 


0 comments:

Post a Comment