Sunday, August 9, 2015

Resepsi Pernikahan Triyono dan Siti Wasianti, Krajan Gasang, Tulakan Bersama Yussie Weeding Organizer

Purna makarya sareng Yussie Weeding Organizer dalam pernikahan Triyono dan Siti Wasianti, Krajan Gasang, Tulakan, Pacitan. Kasengkuyung kaliyan AZZURI Elektone Sidomulyo, Kebonagung Pacitan kalian MC Kang Munaji sing akrab dipanggil Mumun. Uga disengkuyung kadang soundsystem SMC ( Sukur Muni Community), sing Mak Nyeesss tenan bro, operator mas Bongkring!!!

Temanten kakung Ingkang Asma Triana menika Putra saking Bapak  Tulaji, ibu Sumarti engkang pidalem wonten Singkil, Gasang Tulakan. Ewodene temantene putri ingkang sesilih Siti Wasianti menika atmaja putri saking bapak Hasyim sarimbit ibu Saji.

0 comments:

Post a Comment