Sunday, April 5, 2015

Daup ipun Kang Mbok Ayu Emawati Kaliyan Kang Mas Bagus Supriyadi

Daup ipun Kang Mbok Ayu Emawati atmaja Putri saking Bapa Suyut Muryono, Ibu Sogiyem ingkang jinatukrama dening Kang Mas Bagus Supriyadi, pria tanaya saking Bapa Jumawan, Ibu Yuliana...
Angrasuk busana ingkang awarna wilis, pinilih busana babaran enggal saking juru pangrengga busana nenggih ibu Darno Mijil saking Laladan Gasang Tulakan. Anggenya mratitisaken tindaknya pinanganten sarwi amateg aji guna kawijayan minangka sarana kukuh bakuh anggenipun bebrayan putra temanten sarimbit.
Rias : Yussie Rias Pengantin

0 comments:

Post a Comment