Sunday, April 5, 2015

Daupipun Rara Ayu Endang Susilowati kaliyan bagus Andi Susanto

Purna Makarya Ana Ing Laladan Gebang, Plumbungan, Kebonagung, Pacitan, kanthi lulus raharja nir ing sambekala. Daupipun Rara Ayu Endang Susilowati atmaja Putri saking Bapa Riyadi ibu Suliyah, ingkang jinatukrama dening bagus Andi Susanto, Priya tanaya saking Bapa Sahroni, ibu Katmatin ingkang pidalem ing Sriten Gembuk, Kebonagung.

0 comments:

Post a Comment