Monday, April 6, 2015

MC Manten Jawa Bersama Surya Salon Kebonagung

Ijik kelingan nalika arep budhal makarya ana ing laladan Desa Katipugal Kebonagung Pacitan. Ing mangka desa kui panggonane para pangulowentah seni jawa. Pikirku mbok menawa ana kurange weruhku babagan basa utawa sastra lhak bisa kulak isin.

Ning apa sing tak pikirake tibake salah gedhe karo kasunyatane. Wong kui menawa saya putus ing ngilmu, kaweruhe saya duwur malah sangsaya pangerten. Dukungan saka para sesepuh sing ndadeake acaraku ning kana bisa sukses tanpa ana pepalang apa-apa.

0 comments:

Post a Comment